Sala d’Art Jove és un espai de la Generalitat de Catalunya que desplega un conjunt de processos experimentals per interrelacionar la pràctica artística, el treball amb joves, l’educació artística i la creació cultural. Es basa en un model de treball en xarxa, el qual permet articular projectes amb organitzacions i institucions culturals i educatives de diferent perfil.

Anualment es produeix una mitjana de 20 projectes que recorren àmbits com són la creació artística, la investigació, l’educació, l’edició, i la intervenció en contextos específics.  El desig és situar les pràctiques de cura i d’escolta en el centre de totes les intervencions, valorant els processos d’investigació de les propostes seleccionades, així com incorporant pedagogies i aprenentatges contrahegemònics que obrin espai a altres formes de fer.

L’actual equip gestor de Sala d’Art Jove està integrat per les curadores Eva Paià i Javiera Cádiz Bedini i Marta Vilardell, tècnica de cultura de la Direcció de Joventut.

Calàbria, 147

08015 Barcelona

dl-dv 10:00-19:00