Ubicat al districte de St. Martí de Barcelona, Piramidón és un espai creat l’any 1990 amb la voluntat de proporcionar la infraestructura necessària pel desenvolupament dels artistes.

Des del seu naixement, Piramidón ha perseguit donar suport als artistes davant les inestabilitats del mercat de l’art i les dificultats per trobar un espai de treball adequat a les seves necessitats.

Amb aquest objectiu, Isidre Bohigas (president) i Marc Comerma i Josep Alavedra (assessors), inicien aquest ambiciós projecte fa més de vint anys. És en aquest moment quan també s’inicia la col·lecció d’art de Piramidón.

Concili de Trento, 313 planta 16

08020 Barcelona

de dilluns a divendres 10 a 19 h

 

Artistes