La Brossa és un centre cultural de referència en poètica experimental. És un espai de recerca i diàleg amb el llegat de Joan Brossa alhora que genera els espais i els temps necessaris per a la creació, producció i exhibició de propostes escèniques, visuals i poètiques que tenen en comú l’experimentació. D’aquesta manera, genera contínuament vincles i diàlegs entre creadors de diferents generacions posant en dubte contínuament els límits de les avantguardes, passades i presents, sense defugir cap tensió que pugui generar-se entre la memòria i la contemporaneïtat. La seva proposta com a centre cultural també implica esdevenir un referent en la divulgació de les poètiques d’avantguarda (amb Joan Brossa com a centre) i alhora pel que fa seus programes de recerca i mediació sobre processos de creació.

Artistes