Cordova és un projecte de comissariat fundat el 2016 per l’artista i comissari Cory Scozzari. La seva ubicació original fou Viena, Àustria i en aquests moments està situat a Barcelona, Espanya. La seva configuració actual consisteix en un espai d’exhibició i programa de residència on artistes internacionals són convidats a residir i produir exposicions i esdeveniments. Els projectes a Cordova tendeixen a ser presentacions individuals, esdeveniments i performances on l’artista habitualment fa un nou treball in situ, d’alguna manera també específic del lloc.

Carrer de l'Encuny 24, 3º planta
08038 Barcelona

dj-dv 16:00-20:00, i dissabtes de 12 a 16 h