30.06.2022 15.07.2022

Un-ordinary objects

“Un-Ordinary Objects” planteja una proposta expositiva vinculada a la llar, a la quotidianitat i a la funcionalitat dels objectes. Una reinterpretació de l’objecte quotidià i del mobiliari de la llar que pretén posar en valor les seves pròpies funcions, així com la relació que s’estableix entre aquests objectes i l’individu.

A través de l’encontre de les dues disciplines que ens identifiquen a cada una (ceràmica i il·lustració), iniciem una experimentació de la qual en resulten obres enteses en un context quotidià amb una formalització gairebé escultòrica, creant peces que son funcionals alhora que objectes de contemplació.

Partint de l’anàlisi dels elements arquitectònics bàsics per a la creació d’un espai-refugi-llar, desenvolupem una sèrie de peces que els simbolitzin, com el foc a terra, la llar de foc, la cadira-tamboret-taula i la definició de separació d’estances mitjançant components delimitadors com parets i cortines.

Entenem la llar com un refugi, un lloc de reunió i celebració, així com un espai càlid, que en la contemporaneitat ha esdevingut mobible, nòmada. Les peces, llavors, es reinterpreten en aquest context, per complir amb les múltiples funcions que els nostres temps demanen, sense perdre el seu sentit més primitiu.

Així mateix, volem també evidenciar els objectes que defineixen una llar com “habitada”, la interacció de l’individu amb aquest espai, formalitzant-ho amb la creació d’un aixovar; un rellotge que defineixi el temps d’una manera nova, teixits, un gerro per les flors, entre d’altres peces.