28.06.2023 03.09.2023

Taym we taym bi bin taym

“Per a la seva exposició “Taym we taym bi bin taym” Agnes Essonti Luque ha produït un nou cos de treball que inclou una varietat de mitjans, inclosos tèxtils, instal·lació, fotografia i vídeo. Presentat com a conjunt d’objectes, imatges, idees i emocions, Agnes ens recorda que cada pensament, sentiment, persona i lloc és part d’un tot més gran.

L’ús que fa Agnes del Pidgin és, en part, un comentari sobre la violenta opressió de les llengües, i per tant, de la comunicació, per part de les forces colonials (com va escriure Ngũgĩ wa Thiong’o “La bala va ser el mitjà de la subjugació física. El llenguatge va ser el mitjà de la subjugació espiritual”), però també com un reconeixement de la naturalesa adaptativa i evolutiva de Pidgin. Contràriament a la percepció del Pidgin com un idioma trencat o bastard, Agnes entén que és un idioma viu que es forma contínuament per les experiències i necessitats dels seus parlants, convertint-lo en una forma única de reunió per dret propi.

(…) Un aspecte particular i integral del treball d’Agnes és la seva afinitat pel menjar. Aquesta connexió és evident en moltes formes, des de vídeos i treballs fotogràfics fins a la taula posada i llesta esperant perquè els convidats comparteixin un dinar. Tot i que està clar que la pràctica d’Agnes està innegablement entrellaçada amb els plaers del menjar, aquestes obres revelen que el seu interès va molt més enllà de les necessitats essencials per al suport, o de sopars frívolament instagramejables. Més que representacions visuals dels àpats i el fet implícit de menjar, ressalta la importància de l’experiència compartida tenint en compte emocions i idees complexes relacionades amb la cultura, la tradició i la identitat. Col·lectivament, les obres transcendeixen la suma de les seves parts per convertir-se en una cosa molt més convincent i significativa.”

Fragment del text escrit per Tsering Frykman-Glen