30.06.2022 03.09.2022

Quiero ser importante para ti

Contemplo la construcció de l’espai com a escenografia, on la disposició sonora conviu amb referències visuals puntuals. L’exposició serà part d´un procés d´experimentació coral en relació a la idea d´arrencada i de l´arrossegament. L’exposició està comissariada per Margot Cuevas.