19.06.2024 14.07.2024

Maintenance

Maintenance és una instal·lació tèxtil que consisteix en una sèrie d’imatges i teles trobades que han estat fusionades, proposant una forma alternativa de contar històries. L’obra fa referència al “Manifest for Maintenance Art” (Laderman Ukelis 1969), que analitza com la societat es divideix en dos sistemes bàsics: el desenvolupament i el manteniment. Desenvolupament: associat a l’avantguarda, allò que és individual i innovador. Manteniment: associat a tasques de conservació, repetició i cura. Les teles seleccionades a intervenir són teixits intricats fets a mà, històricament associats amb allò femení i allò domèstic. Es col·loquen en el context d’una galeria com a objectes trobats, a més de dialogar amb les fotografies que s’hi han traduït sobre ells. La tranquil·la naturalesa repetitiva de les teles i les fotografies que evoquen diferents exemples de “manteniment” (de la terra, la llar, la ment i el cos, així com un manteniment més teòric de les estructures socials/polítiques) teixeixen una constel·lació que proposa una reavaluació del progrés i el manteniment. El treball explora la narrativa del treballador de manteniment contemporani, a l’era de la sobresaturació, la sobreprescripció i la polarització extrema. Tots som treballadors de manteniment? Si és així, què és el que reforcem de manera constant, monòtona i obsessiva?

Artistes