29.08.2023 30.07.2023

Mans, Mans, Mans

Ara, en una època en la qual un podria refugiar-se tan fàcilment en la ironia o la letargia, considero que el valor de l’art resideix en la possibilitat de replantejar-se la pròpia agència. Basant-me en el model d’agència feminista com a metodologia epistemològica, experimento la creació d’una experiència visual/sintètica que connecti aquest punt de vista analític feminista amb els dispositius tècnics. En aquesta exposició, motivada per la pregunta “Com els sentiments encantadors retorcen el poder?” he decidit usar el Romanticisme heterosexual com a mitjà per al meu treball. Amb això intento fer visible la relació tant realista com fràgil entre el subjecte i l’un altre, treballant des de la meva personal autoconsciència feminista.

Artistes