30.06.2022 03.09.2022

La voltereta

La voltereta és una pel·lícula formada per nou actes i una escultura circular feta de vareta de fusta, de falla.

Allò que ocorre des que un cos deixa d’estar en el seu eix fins que el recupera.

Allò que neix de la necessitat d’articular el present i els seus presents. Els fets, ‘la hechidad’. Els actes -actituds- les actualitats.

La Tombarella és un crit des de i cap a la convivència de presents.

Cinc són els actes que la conformen. Més. Nou. El cinquè ens retorna quatre actes següents que responen als cinc anteriors. El muntatge respon també a l’estructura de la mateixa tombarella. Que es desplega. Que podem fer allò que puguem pensar. Els seus actes s’arrosseguen.

La Tombarella i la tombarella tenen dues parts: l’impuls i la volta.

 

Artistes