27.06.2024 06.09.2024

Mal de aire

Mal de aire resulta de la voluntat d’explorar des de la pràctica artística certes dinàmiques d’ordre abstracte que afecten els cossos i que operen sota el concepte dilatat d’«ambient».
Es tracta, d’una banda, d’una recerca al voltant d’aquelles forces imperceptibles, com l’aire, capaces de generar canvis sobre el físic, i dels imaginaris que d’elles es deriven. Igualment, és una exploració entorn de la idea de variació, aplicada sobre formes o materials que ja han estat prèviament treballats per l’artista i que conformen una sort de genealogia sobre l’ambiental o l’aeri.
Mal de aire s’interroga sobre la potencialitat continguda en les coses materials i el seu context per a variar d’estat, així com sobre les relacions canviants que s’estableixen entre un cos i l’espai que l’acull i la manera en què tots dos s’afecten mútuament.
A cura d’Óscar Morales Navarro.

Artistes