28.06.2023 02.09.2023

FIT

La proposta expositiva es basa en la idea “Fit”, Com no sentir fascinació per una paraula que pot designar alhora la possibilitat d’encaixar o ajustar, però també la de donar accés? No hi ha cap concepte que no tingui un sentit imprevist. Per això tots poden inspirar una obra. A partir de FIT, es desplegaran una sèrie de peces relacionades amb el disseny, l’escultura, la pintura, el collage, la fotografia i la disposició de l’espai, interpel·lant l’arquitectura i el cos. Són obres frontereres que linden llocs híbrids fusionant elements aparentment dispars en una nova estructura formal.