26.06.2024 06.09.2024

Esclatar en flors

‘Esclatar en flors’ és un plorar d’amagat, o és plorar d’alegria. És la barreja complexa del patir i el contrari; de sentiment i relació. Des de l’escultura i el dibuix, aquest entreteixit, com si fos arrels que sota terra s’entortolliguen per buscar aliment, es materialitza i esclata en la forma, com si florís un plor.

Artistes