29.06.2023 01.09.2023

csrsh csrsh

Aquesta exposició es proposa com un despreniment. La pràctica es desplega des d’un lloc d’enunciació encarnat que dialoga entre matèria i imatge. La trobada amb la imatge revela un reconeixement així com una tornada al cos. Un moviment doble que apareix dins com un so travessat o com una pell que muda a la frontera.

Artistes