15.06.2023 15.09.2023

Condición natural

Condición natural reuneix nocions que tenen a veure amb zones específiques de la identitat cubana que s’esgrimeixen des del discurs de cada artista i abasten un ampli espectre de sentits: la individualitat del cos i la seva cartografia, el context domèstic i la realitat quotidiana, el paisatge com a cronòtop i petjada de la història, la ideologia política i el viatge, les expressions i sonoritats religioses. Tot plegat revela una realitat irrefutable, una diversitat cultural que s’explica des de la mixtura idiosincràtica que habita en l’essència de la “cubanitat”.

Condición natural és, de fet, una actitud amb memòria, una polifonia de creadors cubans que exposen estètiques i experiències personals per mor de repensar qüestions que tenen a veure amb la pròpia identitat. Una identitat -si es vol entendre des del conjunt- que es manté en constant moviment, que es transforma en el temps per l’empremta de noves influències; però que a la velada conserva un nucli que la defineix i troba fonament en la voluntat de pertinença.