03.06.2023 01.09.2023

(Con cuidado)

(Con cuidado) és un projecte de recerca i de creació artística que es fonamenta en el posicionament identitari de l’artista Helena Vinent com a sorda i disca. Amb aquesta proposta Vinent vol subvertir la visió capacitista i paternalista que assenyala a les discapacitades com a subjectes apocats, complaents, aïllats, entranyables, cohibits, submisos, inofensius i sense cap mena d’agència política o sexoafectiva. L’exposició es concep com un imaginari que gira entorn de la idea d’una banda disca, entenent la idea de banda com a grup de persones coordinades a partir d’una lluita comú, capaç de pertorbar l’ordre establert i de regenerar escenaris. Mitjançant subtítols, elements escultòrics, so, veu i imatge, l’artista presenta una ficció de caràcter especulatiu i oníric. Alhora, uns temporitzadors en compte enrere parlen de les diferents maneres d’entendre la temporalitat des d’una perspectiva anticapacitista. Cada element conté a la vegada diferents interpretacions que trenquen amb la idea de lectura única i de veritat absoluta. S’evidencia l’error, els malentesos i la confusió, que es relacionen amb l’experiència de l’artista com a sorda en la realitat audiocentrista.

Artistes