03.06.2022 15.07.2022

Beta a kale fo ma on mapane

Aquesta exposició de l’Agnes Essonti Luque crea un espai íntim de pensament i debat en les qüestions contemporànies que li són properes i que ha vivenciat al llarg de la seva vida. 

L’obra de l’artista ens connecta i a la vegada ens fa tornar a una realitat en la que l’autorepresentació se situa el centre, en la que el cos es converteix moltes vegades en el protagonista. 

A través de fotografies, vídeo i instal·lació, ens apropem a la seva hisòria, un puzle identitari que crea un escenari reflexiu entorn a la identitat, la racialitat i la pertinència a un lloc.