28.06.2023 01.09.2023

Barocoria

The Curators Room us plau presentar l’exposició individual ‘Barocòria’, que consisteix en l’obra més recent de Rosa Aguilar, comissionada per Gabriel Rolt. Rosa treballa entorn de l’estètica del cottagecore i els moviments naturistes europeus del segle XX, buscant allò lúdic i universal al medi natural. A la seva obra els elements juguen amb el seu caràcter arquetípic i amb la relació del signe amb l’objecte, tal com faria Magritte a Les mots et les images. El cottagecore és un corrent estètic clarament representat en xarxes socials com Tumblr, TikTok o Instagram, on es mostra un estil de vida centrat en la senzillesa i harmonia amb la naturalesa com a interpretació romàntica de la vida agrícola occidental. Aquest vessant estètic comença al segle XVIII de la mà de Maria Antonieta, amb la creació del seu Hameau de la Reine, una granja construïda per reunir-se amb el seu cercle proper vestides de lleteres i simulant una vida més rústica. Aquesta idea és impulsada per la seva visió frívola del Romanticisme pictòric i líric de lèpoca. En xarxes socials es tradueix en escenes bucòliques de dones amb roba i estovalles color pastís, vímet, flors i productes silvestres.

Aquesta relació estreta amb la natura es tradueix també en tornar a prendre contacte amb l’artesania de les coses que consumim o utilitzem, vegeu la collita d’aliments silvestres, el fornejat i la terrisseria. Això es relaciona també amb el moviment Arts & Crafts del segle XIX on s’adopten estils i tècniques tradicionals com a crítica a la producció industrial. El naturisme, per la seva banda, és un moviment sorgit del culte al nu com a manera d’alliberar-se de les diferències socials i estar en plena convivència amb el medi. A l’arxiu fotogràfic d’aquest moviment, es deixa entreveure el caràcter lúdic amb què convivien a la natura. Per desenvolupar aquesta estètica faig ús de la pintura i la ceràmica com a mitjans dexpressió. La pintura em permet crear escenaris i la ceràmica l’acompanya donant un caràcter instal·latiu al meu imaginari.

Artistes