05.07.2023 05.07.2023

La esquina de tu ojo

19:00h-20:00h

En preguntar-me què nodreix o què activa el desig d’una pràctica curatorial des de la perspectiva de la relació artista comisarix, penso en una posada en comú de coneixements, interessos i motivacions. Penso en desfer jerarquies o rols establerts per fixar l’atenció en espais intermedis i de trànsit, que és on se situa el procés, i és on també emergeix una relació o una connexió que pot anar des d’allò intel·lectual a allò afectiu.

Aquesta activitat serà una lectura compartida que sorgeix de l’atenció a gestos derivats de la pràctica curatorial: l’observació, l’atenció, l’associació, l’escriptura i la recerca.

A través d’una recopilació de textos i fragments de varixs autorxs, traçarem una correspondència al voltant d’altres maneres d’entendre la pràctica curatorial, situant-la lluny de l’esdeveniment específic –com pot ser un format expositiu– i relacionant-la amb pràctiques que visibilitzen els processos i les dinàmiques d’intercanvi com poden ser la conversa o l’escolta.

Els fragments seleccionats per activar un diàleg al voltant del comissariat provenen d’autorxs que són en la seva pràctica escriptors, artistes, filòsofs, i en alguns casos, comissaris. Aquests continguts envolten i s’acosten al perquè de l’acte creatiu o al perquè de voler compartir o explicar alguna cosa. En activar un diàleg entre els propis textos i amb els assistents es podran trobar vies i punts de connexió en què la pràctica curatorial i l’artística s’acosten i on la relació artista-comissari es pugui articular a través de nous mitjans i objectius.

L’activitat es farà al Parc del Poblenou (Av. del Litoral, 84) i és necessari reservar a artnou@artbarcelona.es