10.08.2024

Interfaz

10:00h-16:00h

El món en conjunt, i com un conjunt de parts, es converteix en una interfície per a la guerra que succeeix en un altre lloc, perquè tota la guerra s’ha convertit en una interfície per al món que passa en un altre lloc».