06.07.2023 06.07.2023

Diàlegs multidisciplinaris

11:00h-19:30h

Des del convenciment que el pensament crític i reflexiu és una eina compartida, que mai neix d’una única persona, proposem una sèrie de converses entre creadorxs multidisciplinaris, a través de les quals s’exploraran tant les línies processuals i conceptuals comunes, com als interrogants derivats de la pràctica quotidiana al taller, com el lloc-laboratori d’una altra manera de pensar i reflexionar.

Les converses estaran guiades per la Núria Bitria, coordinadora del Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies de l’Escola Massana de Barcelona, giraran al voltant d’eixos tals com les significacions de l’objecte trobat i les temàtiques que vertebren l’Art Tèxtil actualment.

El format es preveu com una experiència de cocreació on la paraula, la poesia, la música i les arts visuals puguin connectar-nos i ajudar-nos a entendre les emocions, sensacions, sentiments, accions i reaccions enfront del contacte amb l’obra i el pensament artístics, en qualsevol de les seves materialitzacions.

Inscripció aquí

Artistes