07.07.2023 07.07.2023

Conversa entre les artistes i la curadora

20:00h-21:00h