03.09.2022

Conferència performativa

12:00h

“Un oferiment”, conferència performativa a càrrec de l’artista

Artistes