Proposta d’Estructuras 3000

PROPOSTA

Estructuras 3000, en resposta a una invitació, decideix formar part d’Art Nou amb la complexitat que li suposa. La participació dins del programa manifestarà una falta de posicionament unidireccional a causa de la pluralitat de correspondències.

Estructuras 3000 actuarà dins del marc d’Art Nou, així com també fora d’aquest. A causa del seu funcionament, no pot estipular un calendari fix. Les activitats que es donen dins d’Estructuras 3000 són improvisades o programades a curt termini en funció de les necessitats i circumstàncies de cada moment.

La informació sobre cadascun dels esdeveniments es proporcionarà amb el temps d’antelació necessari per a la seva difusió. Per a obtenir informació sobre les propostes fora del programa, contacta’ns:

estructuras3000info@gmail.com

@estructuras_3000