Sylvia Hornsveld (Barcelona, 1997) Estudiant de quart curs a Belles Arts a la Universitat de Barcelona i graduada en Història de l’Art per la mateixa. El seu interès es centra en els espais provisionals que formen part de processos arquitectònics. Busca posar en qüestió l’ús real i la relació constant amb la norma, explorant els marges entre allò que es veu i allò que queda amagat. Jugant amb la utilitat i la inutilitat d’aquests llocs a través del material, el terreny i el lloc.