Samuel Guerrero (n. 1997, Ciutat de Mèxic) viu i treballa a Ciutat de Mèxic. El treball de Samuel Guerrero aborda una interpretació de l’experiencial a través de l’assimilació del territori, les seves implicacions culturals i polítiques; la desconstrucció i reconstrucció reconstrucció del cos, així com la formació de noves aparences a través d’elements d’identitat social. L’obra de Guerrero està conformada per experiències de les adversitats d’un territori i moments en els quals la percepció de concebre’s en un cos i regió específics determina històrica i culturalment la noció d’espai. Tant cap a la referència i especulació de continguts i estètiques de l’anterior, com a adaptacions i interpretacions cap al futur, mitjançant una conversa constant per diferents èpoques entesos pels patrons temporals no lineals. Exposicions individuals recents es troben Solo Presentation, LISTE, Basilea (2022); Destino vas muy rapido, Llots, Ciutat de Mèxic (2021); Observatorio, Ladrón galeria, Ciutat de Mèxic (2021). Flor del valle amb Sterling Hedges, Rudimento, Quito (2020); Samuel Guerrero, Antes de Cristo, Ciutat de Mèxic (2019).