Patri Vizcaino Villalón, nascuda a l’Havana, Cuba, 1995 i crescuda a Barcelona. Als seus vídeos, dibuixos, pintures, escrits i fotos aborda la indefinició, la identitat fluctuant, el conglomerat d’arrels, el viatge del gènere, el diàleg entre allò individual i allò col·lectiu i com tot això ens travessa i ens conforma.