El treball de LUCE (València, Espanya, 1989) neix lligat a l’àmbit de la ciutat i la tipografia. Investiga les associacions que es generen entre art i entorn, fomenta la comunicació amb la ciutat i convida a explorar-la per comprendre’n el funcionament i la manera com ens hi relacionem. La seva tasca es basa en l’experiència i es tradueix en intervencions subtils en el mobiliari urbà, així com en peces creades a partir d’objectes que troba durant les seves derives per la ciutat. La dualitat entre grafiti i escriptura s’estén per la seva obra per donar lloc a un cos de treball on les idees són transmeses a través de les paraules, i aquestes són generadores d’unes històries que posen en relació elements com un carrer amb un nom —el seu moltes vegades— o un objecte amb una temporalitat específica. LUCE resignifica objectes amb les seves accions, normalment documentades en fotografies, i recorre a la repetició perquè la seva pràctica es torni reconeixible i fomenti el desenvolupament de nous discursos.

 

Imatge: Nacho Errando