Itziar Molinero (Donostia-Sant Sebastià, 1994) Graduada en Arquitectura per UPV/EHU (2018). Màster Habilitant a la ETSAVallès (2019). En els seus projectes i treballs realitzats sempre apareix l’interès comú de destapar la part més emotiva dels materials, sempre relacionada amb processos antropològics. D’aquesta manera, posa en evidència la sensibilitat dels actes anodins i impulsius, els quals, només a través del temps són capaços de ser valorats, i els que en definitiva es consideren la unitat bàsica per a comprendre la pròpia habitabilitat.