Hernán Aguirre (1993, Tucuman, Argentina) Va cursar la Llicenciatura en Arts de la Universitat de Tucumán i el programa d’artistes de la Universitat Torcuato DiTella, Buenos Aires, Argentina. Treballa amb escultures i instal·lacions que pensen les relacions entre objecte i subjecte. Busca diluir l’antagonisme ornament-estructura, centre-perifèria, exuberància-simplicitat. Amb un cert sentit de paradoxa i absurd questiona la tendència cap a la forma i la bellesa que s’adopta com a màscares davant els altres.