Grup d’Estudi és un grup que s’ocupa de la catalogació i de la proposició de noves formes de presentació pública de les produccions artístiques, i que defensa la radical movilitat, respecte a l’adscripció al grup, dels seus integrants.