Felipe Franco (Colombia, 1994) Arquitecte – patòleg de la Universitat Nacional de Colòmbia i artista plàstic en formació de la Universitat de Antioquia a la ciutat de Medellín, Colòmbia. Amb interessos cap a la formulació de projectes amb caràcter interdisciplinari que apunten cap a les reflexions de l’espai arquitectònic dins dels fenòmens socials contemporanis. Acumulador, reparador i de-moledor de cossos arquitectònics. És una premissa sobre la qual es justifica un projecte que més enllà de preguntar-se per assumptes formals, cerca problematizar els gestos quotidians dins d’una vida a la ciutat.