Denise Thiemke (Berlín, 1993) és una dissenyadora i artista visual multidisciplinària amb seu a Berlín, la pràctica creativa de la qual se centra en conceptes basats en la investigació. El seu objectiu principal és emprar l’art i la tecnologia com a mitjà d’expressió per construir noves narratives. El treball de Denise se centra a catalitzar un canvi de paradigma i implicar experiències que portin a la reflexió. Per aconseguir-ho, aprofita les tècniques de narració multisensorial per crear trobades emocionals immersives amb l’objectiu de despertar empatia cap a temes urgents, inclòs el canvi climàtic. Engineering Laboratory from the National Institute of Standards and Technology. Fire Research Division (Gaithersburg MD, 1901).