Candela Rodríguez Bravo (Cáceres, 2000), és una artista i estudiant del Màster de Comisariat d’Art Digital a Esdi, Barcelona. El seu principal interès artistic és la fotografia creativa, acompanyada sempre de les seves poesies i textos. La gran majoria dels seus projectes s’han basat en aquestes aptituds artístiques. Els seus treballs, en general, tenen com a fil conductor els problemes i traumes que han marcat la seva vida, creant així un imaginari personal i únic, el qual permet narrar com ha anat evolucionant al llarg de la seva trajectòria. Té especial interès i centra l’atenció en els Transtorns de Conducta Alimentària (TCA) i les capacitats del cos com a mitjà artístic, amb especial interès en la reacció del propi espectador vers elles.