La pràctica artística de Biel Llinàs gira entorn de la reflexió sobre els vincles entre espai, individu i experiència. Des d’una perspectiva crítica i multidisciplinària, especialment marcada per la pintura, qüestiona aquells llocs comuns (arquitectònics, culturals, ficticis…) que habitem, consumim i produïm diàriament. Així mateix, explora les lògiques bio polítiques inherents al funcionament de l’espai urbà i les condicions materials subjacents al treball creatiu en la societat del rendiment. És membre fundador de NAAG Collective (Barcelona) i ha desenvolupat diversos projectes amb Ada Fuentes, com Self storage. Estètiques de l’emergència residencial i Sobre/Sota la llar.