Anna Bueno París (Huesca, 2001) Estudiant de quart curs de belles arts en la Universitat de Barcelona. Els seus interessos es mouen entre petits desplaçaments de materials, pensaments i mirades cap a l’espai. Busca establir diàlegs entre tots els mitjans que utilitza des dels quals crear més preguntes i inquietuds.  El seu treball no pretén trobar res complet sinó anar recollint petits fragments d’informació que portin cap endavant, però no a un final.