(Barcelona, 1998)

Als 18 anys va estudiar art i disseny a Cambridge i aquell mateix any va ser seleccionat per estudiar Disseny de Moda a la Universitat d’Arts de Londres, carrera que va finalitzar el passat mes de Juny del 2020. Influenciada per el seu pare arquitecte i la seva mare artista, ha estat sempre en contacte amb l’art i el disseny, cosa que l’ha portat a tenir una gran atracció cap al món artístic.