(Mèxic, 1993)

L’obra de Rodriguez és multidisciplinària i es detona a partir de l’observació de l’entorn–paisatge i els fenòmens que el travessen. Aquest procés apel·la per observar i trobar en la quotidianitat la deixalla com a concepte i matèria que pertany a una economia simbòlica del sistema global industrialitzat. A través de l’obra, especula sobre probables escenaris, interpretacions i abstraccions.

Ana Karen Rodríguez és llicenciada en Arts plàstiques per la Universitat Autònoma de l’Estat de Mèxic. Actualment cursa el Programa Educatiu SOMA 2021-2023. Durant el 2020 va participar en el Novè diplomat de producció arts visuals del Centre de les Arts de Sant Agustí. Va ser seleccionada per a l’exposició col·lectiva “Malxs Artistxs” Tràmit, en la galeria Jesús Gallardo, León, Guanajuato. En 2019 va ser integrant del Programa de Producció Artística en Obra Negra, espai independent a Guanajuato.