Ana Gallardo (1958, Rosario, AR) ha viscut a Argentina, Espanya i Mèxic, on resideix actualment. La pràctica artística és per a ella un espai de reflexió i de transformació. En la cerca com artista, conviuen les vicissituds de la seva vida privada i s’exploren les maneres en què vida i obra poden actuar sobre les deficiències i els buits de l’altra. Entre els diferents plans de la violència que ha abordat al llarg dels anys, actualment s’enfoca a la violència d’envellir. Alhora, porta endavant des de principis dels noranta una sèrie de projectes independents que tenen com a objectiu visibilitzar pràctiques que no ingressen als circuits comercials o institucionals de l’art. El seu treball constitueix un gran entramat afectiu i íntim d’històries personals, de vegades lligat a les pròpies vivències o lligat a petits nuclis socials, marginats, invisibilitzats, que l’artista il·lumina amb contundència. Ha participat en exposicions internacionals com a: Biennal del Mercosur (2020), Biennal de l’Havana (2019), Biennal de Venècia (2015), Triennal Poli/Gràfica de Sant Joan de Puerto Rico (2012), Premi Petrobras, ArteBa Buenos Aires (2012 ), Niterói Trobada amb Sud-amèrica, MAC Niteroi Rio de Janeiro, Brasil (2011), Buenos Aires, històries del carrer, Kunstverein,Wolfsburg, Alemanya (2011), XI Biennal de Conca, Equador (2011), About Face: Portraiture a Subject, Museu Blanton Austin Texas (2011), 29 Biennal de Sao Paulo (2010), 7è Biennal del Mercosur, Crit i escuta (2009). Com a gestora va dirigir l’espai Forest (2012-2013), La Verdi Buenos Aires-Mèxic (2014-2018) i actualment Imant, projecte educatiu que es realitza a CDMX. Viu i treballa entre Mèxic i Buenos Aires.