Albert Riera Galceran (Barcelona, 1995) treballa amb una àmplia varietat de mitjans, incloent-hi pintura, escultura, collage i la instal·lació. El seu enfocament multimèdia esborra les fronteres entre l’art, l’arquitectura i el disseny, resultant en una col·lecció multifacètica de vocabularis fluids i dinamismes visuals. Recentment, ha estat explorant peces esculturals tridimensionals que desafien l’entorn construït a través de disposicions espacials incloent pintures, objectes trobats i accessoris fets a mà.